1998 Portadors carro del Sant

1998-carro del Sant