Junta Directiva

Per unanimitat s’accepta la proposta de junta presentada, pel quadrienni 2021-2025 i que la conformen:

President                                 Albert Ejarque

Vice -president                       Manel Terol

Tresorer                                   Joan Bovés Bosch

Secretari                                   Miquel Casellas Piquet

Vocals                                      Jordi Papió, Pere Bovés, Núria Gil, Mila Pérez, Rosa Casellas, Mercè Brió,

Manel Boza, Quimo Mañes, Víctor Ibàñez, Miguel Fernández, José María Zapater.