Junta Directiva

La junta de la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues elegida a l’assemblea general ordinària del
20 de novembre del 2012, per un període de quatre anys, segons està estipulat en els estatuts,
està formada per:

President                                 Pere Bovés Bosch

Vice -president                       Joaquim Mañes Brió

Tresorer                                   Joan Bovés Bosch

Secretari                                   Miquel Casellas Piquet

Vocals                                      Albert Ejarque,  Víctor Ibañez,  Jordi Amigó,  Manel Boza,

José M. Zapater,  Antoni Andreu,  Manel Terol,  Miquel Galtés,  Joan Estapé,  Jordi Papió,

Juan Carlos Sanchez,   Rafael Macias,   Rafael Gonzalez,

El secretari         Miquel Casellas