Arees de Treball

trestombs-carro-bótaFoto de la GaleriaPreparar el sopar de Sant Antoni, que es fa el  Gener.

Preparar la Carrossa per la Cavalcada de Reis

Preparar la  Festa del Tres Tombs a Esplugues que es fa al Març.

Preparar sortides per altre pobles de Catalunya.

Arreglar el Local i pintar.

Membres de la colla anar a fer cursets com els de Traginers i Tot per el Cavall.

Reparar i fer manteniment de carros i estris per el cavall

Carregar el carro gran amb feixos de boga.